Installatie-instructie

 1. Pak de overlay met een geschikt programma uit – wij raden WINZIP aan - in een doelmap van uw keuze. Wij hebben in ons voorbeeld de map "C:/temp/nieuwe map" gekozen;zie afbeelding:

 2. De uitgepakte bestanden zijn nu in de door uw geselecteerde map (in ons voorbeeld "C:/temp/nieuwe map") te vinden; zie afbeelding: 3. Markeer alle uitgepakte bestanden en klik deze met de rechter muistoets aan en selecteer Kopiëren; zie afbeelding: 4. Sluit de PocketPC/ Palm op uw computer aan en selecteer in Explorer of werkplaats onder "Mobiel apparaat" de PocketPC/ Palm. Open uw TomTom-kaartenmap (meestal op de geheugenkaart met de naam "Duitsland navigator map" of "Duitsland map"). Nu in de TomTom-kaartenmap met de rechter muistoets klikken en invoegen selecteren; zie afbeelding:
 5. De gegevens worden in uw pocketPC/ Palm gekopieerd. 6. Na afsluiting van het kopieerproces zijn alle noodzakelijke bestanden op uw pocketPC/ Palm en is er een mapstructuur die er ongeveer als volgt uitziet: 7. Dat was wel het moeilijkste deel. U kunt uw pocketPC weer van de PC scheiden. Nu moeten de overlays alleen nog geactiveerd worden.
  Aanwijzing:
  • Gebruiker van de TomTom Navigator 3 start uw TomTom Navigator 3 en activeer de nieuwe flitspalen-POI onder "Bestand/Eigenschappen/OVI", zie afbeelding:

  • Een akoestische waarschuwing is bij de TomTom Navigator 3 met deze overlay niet mogelijk. Gebruik daarvoor ons programma SpeedLimit.

 8. Start het TomTom-Navigatiesysteem en activeer de nieuwe plaatsen waar veel ongelukken gebeuren-POI´s onder "OVI beheer/OVI (de-)activeer", zie afbeelding: 9. Via de optie "In de buurt van de OVI waarschuwen" kunt u het TomTom-navigatiesysteem aanwijzen, om bij alle flitspalen akoestisch te waarschuwen. Deze waarschuwing kunt u individueel voor elke categorie (50-flitspalen, 100-flitspalen) aanbrengen.
 10. Na selectie van de categorie kunt u de afstand invoeren, van waar het TomTom-navigatiesysteem u akoestisch moet waarschuwen.  Wij raden de volgende instellingen aan, u kunt deze waarden natuurlijk ook aan uw behoeften vrij aanpassen:

  10-30 km/h flitspaal 100m
  40-80 km/h flitspaal 250m
  90-130 km/h flitspaal 500m
  dyn. flitser 500m
  verkeerslichtflitser 100m

 11. Aansluitend selecteert u de waarschuwingstoon voor elke categorie, het TomTom-navigatiesysteem stelt u 15 geluiden ter beschikking. Wij raden een korte pregnante toon aan, om eventuele mondelinge mededelingen van het navigatieprogramma niet langer dan nodig te storen.
 12. De volgende optie "Alleen waarschuwen, wanneer POI op de route ligt" raden wij niet aan te activeren.  Waarom? Wanneer u deze optie activeert, wordt u alleen gewaarschuwd, wanneer de flitspaal op de route en aan dezelfde kant van de weg ligt. Onze flitsdatabank werkt met een precisie van +/-20m. Daarom kan het gebeuren, dat het TomTom-navigatiesysteem een flitspaal niet herkent, omdat het programma vanwege een geringe afwijking daarvan uitgaat, dat de flitspaal aan de andere kant van de weg staat. Bovendien zijn er ook vele flitspalen, die aan de linker rijbaan staan en in beide richtingen flitsen of draaibaar zijn. Activeer deze optie dus niet en alle flitspalen in uw rijrichting met een hoek van 90° links en rechts worden bij deze waarschuwing betrokken.